Kvaliteta

S.I.C. proizvodi izrazito su visoke kvalitete, udovoljavaju visokim standardima tijekom svih etapa proizvodnje i prerade u skladu sa svim zahtjevima sanitarnih i veterinarskih, kao i tehnološko-proizvodnih uvjeta.

Cijeli se sustav prerade i konfekcije svježe ribe, rakova i školjki, zamrznute ribe, te slanih i mariniranih inćuna i srdela provodi po HACCP programu (Hazard Analysis and Critical Control Points) koji se nadzire od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. HACCP predstavlja integrirani sustav kontrole sigurnosti hrane u svim etapama procesa njezine proizvodnje i distribucije.
Tvrtka S.I.C. posjeduje registracijski veterinarski broj i po sustavu HACCP propisanom smjernicom EU tvrtka S.I.C. kvalitetno se predstavlja europskom i inozemnim tržištima. HACCP je od izuzetnog značaja za proizvođače hrane s pozicije zaštite potrošača kojim se osigurava proizvodnja i promet zdravstveno sigurne hrane. Njegova primjena je široko rasprostranjena u razvijenom svijetu, dok je u EU i zakonski obvezujuća (Council Directive 93/43/EEC).